Centrul Național De Învățământ Turistic

urmașul celei mai renumite școli din industria ospitalității, Centrul de Formare si Perfecționare pentru Cadrele din Industria Hotelieră si Turism inființat in 1971. La baza înființării Centrului s-a aflat Acordul Guvernului României cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) din 24 octombrie 1964 si proiectul de asistență P.N.U.D. ROM 71/506/1971 privind Dezvoltarea turismului.

10000
ABSOLVENȚI DE CURSURI
50
PROFESORI CERTIFICAȚI
1000
CURSURI EFECTUATE
72000
ORE PREDATE

Despre

De-a lungul timpului compania, sub diversele sale forme și denumiri, a avut ca principal scop promovarea profesionalismului in turismul romanesc prin crearea unor standarde de înalt nivel care, transmise generațiilor de cursanți a făcut din aceștia, adevărați profesioniști în domeniu.

Misiune

  • formarea de profesioniști in domeniul turistic;
  • implementarea unui sistem de instruire permanent deschis interacțiunii cu mediul economico-social la nivel național si global;
  • compatibilizarea învățământului turistic românesc cu cel european, mai ales în ceea ce privește programele de studiu, astfel încât profesiile dobandite in Romania să poată fi exercitate în cât mai multe țări europene;
  • inițierea si înscrierea în coordonatele inițiativei de educație permanentă (life – long learning) a Uniunii Europene – accesarea fondurilor europene în vederea dotării materiale a bazei de instruire;
  • susținerea legăturilor de cooperare, colaborare cu instituții de învățământ turistic reprezentative in U.E.
  • afilierea la organizații si asociații europene si mondiale de specialitate.

Conducerea Centrului Național de Învățământ Turistic

Conducere:

Cristian PETRESCU – Director General
Declaratie avere | Declaratie interese | CV

Directorul general al societății beneficiaza de o indemnizatie lunara bruta de 10500 lei, nu beneficiază de sporuri, bonusuri sau alte beneficii.

Florentin COTOROBAI – Director General Adjunct
Declaratie avere | Declaratie interese | CV

Alina Gabriela STĂICULESCU – Director Economic
Declaratie avere | Declaratie interese | CV

Membrii CA:

Ramona-Luminița TODERAȘCU – Președinte CA interimar
Declaratie avere | Declaratie interese | CV

Emil-Răzvan PÎRJOL – Membru CA interimar
Declaratie avere | Declaratie interese | CV

Ionuț-Marius AVRAM – Membru CA interimar
Declaratie avere | Declaratie interese | CV

Monica-Ulpiana TEIȘ – Membru CA interimar
Declaratie avere | Declaratie interese | CV

Constantin ALEXIE COȚAN – Membru CA interimar
Declaratie avere | Declaratie interese | CV

Membrii CA beneficiază de o indemnizație lunară brută de 3137 lei, conform Hot. AGA 32/15.12.2017